Termeni și condiții - Politica de confidențialitate - Politica privind fișierele cookies

Termeni și condiții

La adresa ioantudor.ro este un site personal scris și administrat în mare parte de mine, Ioan Tudor, și care abordează diverse subiecte legate de psihologie și psihoterapie.

Site-ul poate fi accesat gratuit de orice persoană, oricine fiind binevenit să citească și să comenteze articolele publicate. Singura condiție este respectarea câtorva reguli de bun simț elementar.

Îmi rezerv dreptul de a șterge sau cenzura orice comentariu care nu respectă astfel de reguli, după propria voință, pentru a păstra dialogul la un nivel decent.

Toate articolele și fotografiile de pe site, în afara cazului în care precizez altfel, sunt creația mea și toate drepturile de autor îmi aparțin. Este interzisă copierea lor integrală, iar dacă utilizați în alte site-uri fotografii sau paragrafe din articolele mele, includeți un link către articolul meu.

Politica de confidențialitate

1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale mele ca deținător și administrator al site-ului ioantudor.ro.

Această pagină are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet ioantudor.ro, numită în continuare „Site-ul”.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Sunt prelucrate și colectate doar acele date fără de care Site-ul nu poate funcționa din motive constructive. Următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:

 • IP-ul și browserul utilizat.

Atrunci când comentați sau trimiteți un mail prin intermediul formularului de contact, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:

 • nume de utilizator
 • telefonul, în situația în care-l introduceți în formular
 • adresa de email
 • adresa web a site-ului persoanei care comentează
 • alte date publicate sub formă de comentariu

Site-ul folosește și diverse servicii adiționale pentru monitorizarea traficului, dar acestea se fac prin intermediul unor fișiere tip cookie a căror utilizare este descrisă în pagina Politica de cookies. În acest caz, nu sunt prelucrate date personale de la vizitatori, ci doar se văd concluzii statistice despre traficul de pe site.

3. Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți vizitator al site-ului, eu prelucrez datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • IP-ul și browserul utilizat: doar le colectez, nu le prelucrez suplimentar în vreun fel.

Temei: colectarea lor se face automat la accesarea site-ului de către sistemul de operare al serverului pe care funcționează site-ul. Dacă nu doriți ca aceste date să fie colectate, devine imposibilă accesarea site-ului. Google Analytics colectează IP-ul și browserul, dar le prezintă ca data statistice, nu se pot vedea individual pentru a fi asociate unui anumit utilizator.

Dacă postați comentarii sau trimiteți un email folosind formularul de contact de pe site, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate astfel:

 • Nume de utilizator: este colectat, dar este folosit doar ca metodă de adresare pentru un eventual răspuns.
 • Adresa de email: este colectată și o utilizez pentru a vedea câte comentarii aveți în total pe site sau pentru a vă răspunde la mail.
 • Numărul de telefon: în situația în care îl introduceți în formularul de contact acesta va fi folosit doar în cazul în care doriți să fiți contactat prioritar în acest mod.
 • Adresa web a site-ului persoanei care comentează: poate fi introdusă opțional când lăsați un comentariu, dar nu este prelucrată suplimentar.

Temei: colectarea lor este o funcționalitate a platformei WordPress. Nu puteți comenta fără a lăsa un email. Vă exprimați consimțământul vostru pentru colectarea lor în momentul când completați acele date și apăsați butonul de trimitere a comentariului. Dacă nu doriți să lăsați astfel de date personale, nu comentați pe Site.

Dacă postați în comentarii sau transmiteți prin alte metode disponibile public date cu caracter personal, atunci acestea vor fi colectate, fără a fi prelucrate ulterior. Rețineți că un comentariu publicat pe Site poate fi văzut de orice vizitator și deci răspunderea privind conținutul acestora și eventualele date personale comunicate acolo vă aparține în totalitate.

4. Durata pentru care sunt prelucrate datele

Datele cu caracter personal sunt prelucrate atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele personale nu sunt dezvăluite niciunui terț, deci nu o să fiți înscriși automat la newsletter-uri sau alte comunicări.

Datele personale sunt dezvăluite doar la cererea poliției sau altă autoritate din domeniu.

6. Stocarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt stocate pe serverele companiei InsideMedia SRL. Date suplimentare despre prelucrarea și securizarea datelor personale puteți afla mai multe de aici: https://www.hostx.ro/politica-de-confidentialitate.html

7. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Site pot fi transferate în afara României, dar, în principiu, către state din Uniunea Europeană.

8. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Radu Dumitru, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea administratorului Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către administratorul Site-ului a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, administratorul Site-ului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către administratorul Site-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al administratorului Site-ului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care administratorul Site-ului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Politica privind fișierele cookies

1. Introducere

Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet https:\\ioantudor.ro. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor, în contextul navigării pe această pagină de internet.

2. Ce sunt cookie-urile?

Termenul „cookie”-uri este folosit pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Edge, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.

Un cookie este format din două părți:

 1. numele cookie-ului
 2. conținutul sau valoarea cookie-ului.

Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.

3. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet

Cookie-urile sunt utilizate pentru a asigura funcționarea site-ului și pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și informații adaptate interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

 • îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, de exemplu prin reținerea numelui și a adresei de email completate când ați scris un comentariu, astfel încât data viitoare să le găsiți deja completate;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet;
 • memorarea faptului că ați văzut mesajul de informare privind cookie-urile și ați acceptat sau nu utilizarea celor non-funcționale;
 • memorarea bannerelor văzute, în caz că există, astfel încât să fie afișate unele de interes pentru utilizator.

Toate aceste informații fac posibilă existența siteului și abordarea unor subiecte de interes pentru cât mai mulți cititori.

4. Care este durata de viață a cookie-urilor?

Durata de viață a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:

 • Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul.
 • Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau luni) sau până la ștergerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

5. Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți („third party cookie-uri”).

Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor personale.

Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terți:

 • Google Analytics: pentru analiza traficului și obținerea de statistici anonime privind modul de utilizare a site-ului.
 • Trafic.ro: pentru analiza traficului și obținerea de statistici anonime privind modul de utilizare a site-ului.

6. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookie-uri:

 1. Cookie-uri funcționale: cele necesare pentru funcționarea site-ului.
 2.  Cookie-uri non-funcționale: cele care îmbunătățesc calitatea site-ului, dar nu sunt necesare pentru buna sa funcționare.

Cookie-uri funcționale

Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferințele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesară.

Mai exact, prin cookie-uri plasate de WordPress se rețin numele, adresa de email și site-ul completat în momentul publicării unui comentariu pe site, astfel încât data viitoare să găsiți aceste date deja completate.

WordPress a adăugat recent posibilitatea de a nu accepta acest cookie, iar datele voastre nu vor fi precompletate pentru următorul comentariu. Opțiunea o puteți bifa sau debifa în momentul când scrieți un nou comentariu.

Un alt cookie plasat de site reține că ați văzut mesajul privind Politica de fișiere tip cookie și că ați acceptat-o sau nu, astfel încât acel mesaj să nu vă mai fie afișat data viitoare când accesați site-ul. Dacă nu vreți acest cookie, apăsați că nu doriți cookie-uri în bara acelui mesaj de informare.

Un alt cookie ține evidența traficului de pe site, ce pagini au fost vizitate, de unde au venit cititorii și încotro au plecat. Acest cookie este plasat de Google Analytics și am activat opțiunile de anonimizare a IP-ului utilizatorilor, astfel încât datele despre trafic sunt pur statistice. 

Cookie-uri non-funcționale

Cookie-ul de la Trafic.ro ține evidența traficului de pe site, iar statisticile sunt disponibile public pe site-ul serviciului, dacă acceptați acest cookie.

7. Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului. Această pagină de internet recunoaște browserul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.

8. Particularizarea setărilor browserului în ceea ce privește cookie-urile

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare.

În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis. Aceste setări se găsesc în browserul vostru.

9. Cum pot fi oprite cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet mai dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului tău.

Call Now Button